De rechtspositie van transgender personen in België

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Sinds 1 januari 2018 wordt het privéleven van transgenderpersonen in België beter beschermd ingevolge de wet van 25 juni 2017. De aanpassing van de registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand is niet langer gekoppeld aan medische voorwaarden. De afgifte van afschriften en

uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand met zichtbare aanpassing van de geslachtsregistratie is sterk beperkt. De nieuwe regeling gaat uit van zelfbeschikking met voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd van zestien jaar hun geslachtsregistratie laten wijzigen, maar enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude. Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht is mogelijk, maar enkel na een gerechtelijke procedure. Er geldt specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgenderpersonen en de regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties gaan gepaard met een overgangsregeling.
In dit boek wordt de rechtspositie van transgenderpersonen in België multidisciplinair benaderd. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering. Zowel de mensenrechten, het materiële personen- en familierecht als het procesrecht worden behandeld en er is ook aandacht voor belangrijke aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht. De baanbrekende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 19 juni 2019 bepaalde aspecten van de nieuwe regeling heeft vernietigd omwille van de grondrechten van genderfluïde personen, kon nog worden meegenomen in de finale versie van dit boek.
Dit werk is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken transpersonen en hun naasten, maar het is ook gericht op advocaten, magistraten, ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand en andere professionals die de betrokkenen mogen begeleiden. De lezer kan een heldere uiteenzetting van de complexe rechtsregels combineren met het complete juridische bronnenmateriaal dat als bijlage is opgenomen.

Druk
1
Datum
februari 2020
ISBN
9789400009066
Aantal pagina's
225
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 70.75 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 70.75 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten