Inloggen

De rechtspositie van transgender personen in België

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Sinds 1 januari 2018 wordt het privéleven van transgenderpersonen in België beter beschermd ingevolge de wet van 25 juni 2017. De aanpassing van de registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand is niet langer gekoppeld aan medische voorwaarden. De afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand met zichtbare aanpassing van de geslachtsregistratie is sterk beperkt. De nieuwe regeling gaat uit van zelfbeschikking met voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd van zestien jaar hun geslachtsregistratie laten wijzigen, maar enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude. Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht is mogelijk, maar enkel na een gerechtelijke procedure. Er geldt specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgenderpersonen en de regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties gaan

Inhoud

0 resultaten Pagina