Inloggen Start

Bilaterale investeringsverdragen en nationale soevereiniteit

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bilaterale investeringsverdragen (Bilateral Investment Treaties, of kortweg BIT's) zijn instrumenten waarin twee staten de nodige afspraken vastleggen rond de behandeling van investeringen door onderdanen van de ene staat op het grondgebied van de andere staat. Uit de rechtsleer en (arbitrale) rechtspraak blijkt dat deze verdragen erin slagen om in een ruime bescherming van buitenlandse investeerders te voorzien. Dit alles dankzij extensieve afspraken over 'standards of treatment', onteigeningen en gepaste vergoedingen, maar vooral dankzij de mogelijkheid om uit eigen beweging een internationale arbitrageprocedure op te starten wanneer buitenlandse investeerders menen dat hun rechten onder het betreffende BIT geschonden zijn.
Zowel voor ontwikkelingslanden als voor ontwikkelde industrielanden brengen bilaterale investeringsverdragen in de praktijk een verlies aan nationale soevereiniteit met zich mee en reduceren zij de mogelijkheid om vooruitstrevende wetgeving aan te nemen in het

Inhoud

0 resultaten Pagina