Bezit en houderschap bij titelomzetting: een vage scheidingslijn

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De titelomzetting vormt een leerstuk kaderend binnen het ruimere thema van de verkrijgende verjaring. Gedurende een voldoende lange periode moet er sprake zijn van een deugdelijk bezit over een goed. Hieruit blijkt dat het begrip 'bezit' daarbij een centrale rol speelt. Daarnaast kan iemand de

feitelijke macht over het goed hebben zonder de intentie om die macht voor zichzelf uit te oefenen. Er is sprake van houderschap. De houder is geen bezitter, hij kan zich dus niet beroepen op de verkrijgende verjaring.
Om aan deze situatie tegemoet te komen, heeft de Belgische wetgever voorzien in de mogelijkheid om over te gaan van een situatie van houderschap naar een situatie van bezit via de 'titelomzetting'. De manier waarop de titelomzetting tot stand komt en hoe die concreet wordt ingevuld en zou moeten ingevuld worden door de rechtspraak, vormt het centrale thema van dit werk.
Duidelijkheid omtrent de invulling van de voorwaarden voor titelomzetting (streng of soepel) en a fortiori omtrent de scheidingslijn tussen bezit en houderschap is noodzakelijk om de rechtszekerheid in het kader van de verkrijgende verjaring te verzekeren. Misschien even belangrijk of nog belangrijker, probeert de auteur te achterhalen welke invulling de belangen van zowel de houder als de eigenaar het best dient.
De auteur analyseert de titelverandering vanuit vijf verschillende criteria. Van daaruit komt ze tot een evenwichtig voorstel voor een hervorming van de regeling ter zake.

Druk
1
Datum
februari 2018
ISBN
9789400009165
Aantal pagina's
118
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 37.74 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 37.74 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten