Inloggen Start

Bezit en houderschap bij titelomzetting: een vage scheidingslijn

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De titelomzetting vormt een leerstuk kaderend binnen het ruimere thema van de verkrijgende verjaring. Gedurende een voldoende lange periode moet er sprake zijn van een deugdelijk bezit over een goed. Hieruit blijkt dat het begrip 'bezit' daarbij een centrale rol speelt. Daarnaast kan iemand de feitelijke macht over het goed hebben zonder de intentie om die macht voor zichzelf uit te oefenen. Er is sprake van houderschap. De houder is geen bezitter, hij kan zich dus niet beroepen op de verkrijgende verjaring.
Om aan deze situatie tegemoet te komen, heeft de Belgische wetgever voorzien in de mogelijkheid om over te gaan van een situatie van houderschap naar een situatie van bezit via de 'titelomzetting'. De manier waarop de titelomzetting tot stand komt en hoe die concreet wordt ingevuld en zou moeten ingevuld worden door de rechtspraak, vormt het centrale thema van dit werk.
Duidelijkheid omtrent de invulling van de voorwaarden voor titelomzetting (streng of soepel) en a fortiori

Inhoud

0 resultaten Pagina