Mededingingsrecht: do's en don'ts voor Belgische ondernemingen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De mededingingsregels en bijbehorende sancties dringen zich sterker dan ooit op aan Belgische ondernemingen. Daarom besteedt het bedrijfsleven noodgedwongen steeds meer aandacht aan zogeheten compliance-programma's. Die programma's laten ondernemingen toe een strategie op te stellen waarbinnen hun

marktpraktijken als mededingingsconform worden beschouwd. Het ontwikkelen van een compliance-strategie beschouwen de mededingingsautoriteiten bovendien als een signaal dat de onderneming het mededingingsrecht ernstig neemt.
In tijden van compliance is een up-to-date, algemeen en praktisch overzicht inzake mededingingsrecht meer dan ooit noodzakelijk. Het wordt immers gekenmerkt door een geheel van regels en uitzonderingen, vaak doorspekt met economische testen en ingewikkelde marktanalyses. Uit die verscheidenheid kunnen evenwel nog steeds heldere do's en don'ts afgeleid worden om het compliance-beleid van de onderneming vorm te geven. Dit boek biedt hiertoe een praktische, maar wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning aan.
De auteurs, allen verbonden aan het Liège Competition and Innovation Institute (LCII, www.lcii.eu), een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de Universiteit van Luik (ULiège), hebben verschillende compliance-vormingen opgezet of verzorgd en maakten van die ervaring gebruik om een praktisch onderbouwd overzicht van de belangrijkste pijnpunten van het mededingingsrecht aan te reiken.
Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste regels, verscheidene voorbeelden, tabellen en concrete do's en don'ts verschaft het boek de bedrijfsjurist, de niet-gespecialiseerde advocaat of de ondernemer meer inzicht in de mededingingsregels. Het boek analyseert zowel de klassieke mededingingsregels (kartelverbod en verbod van misbruik van dominante positie) als de staatssteunregels en biedt praktische tips en tricks om zich te conformeren aan deze regels en om compliance te verzekeren.
Dit boek bevat bijdragen van Evi Mattioli, Simon Troch en Pieter Van Cleynenbreugel.

Druk
1
Datum
mei 2018
ISBN
9789400009172
Aantal pagina's
154
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 42.45 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 42.45 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten