Inloggen Start

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De elfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.
Het ondernemingsrecht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het Wetboek van Vennootschappen vervangt.
Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt o.m. aan de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige.
Wat het insolventierecht betreft, mogen de gevolgen van de zgn. Wijzigingswet van 27 mei 2013 inzake de continuïteit van de ondernemingen hier niet onvermeld blijven. In deze nieuwe editie werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt en op een overzichtelijke en toegankelijke wijze becommentarieerd.
Dit boek is in de

Inhoud

0 resultaten Pagina