Interdisciplinariteit in het recht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Ons recht is geen gesloten systeem. Zowel rechtswetenschap, rechtspraktijk als wetgeving staan momenteel open voor de informatie die wordt aangereikt door andere wetenschappen. Alleen zo kan het recht voldoen aan de toenemende verwachtingen van de samenleving.
De recente wetgeving biedt talrijke

voorbeelden van de invloed van economische en sociologische invloeden op de rechtsvorming. Deze kruisbestuiving gebeurt echter nog te weinig. Zo geven sommige wetgevende innovaties blijk van weinig empirisch onderbouwde beleidskeuzes. Dit alles geldt niet alleen voor de wetgever, maar evenzeer voor de rechtspraak. Een beter inzicht in de maatschappelijke realiteit en de gevolgen van een uitspraak leidt immers tot betere rechtspraak. Voor de rechtswetenschap is de multidisciplinariteit trouwens al langer het nieuwe ordewoord. Deze evolutie dwingt ook het rechtsonderwijs zich te heroriënteren. Van juristen van de eenentwintigste eeuw mag immers worden verwacht dat zij in staat zijn om te communiceren met economen, ingenieurs, medici en informatici.
Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten zijn in ons land de afgelopen decennia tal van law and...-bewegingen ontstaan. De uitdaging is hoe juristen met deze multidisciplinariteit omgaan. Op welke wijze kan de informatie uit andere wetenschapsgebieden worden verdisconteerd in rechtswetenschap en rechtspraak, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de eigenheid van het recht? Dreigt de coherentie van het recht niet verloren te gaan en bestaat niet het gevaar dat het recht wordt geïnstrumentaliseerd? Ziedaar de uitdaging waarvoor juristen staan.
Dit boek vormt de neerslag van een denkoefening, geïnitieerd door Jura Falconis aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Het heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren. Hierbij werd ingegaan op enkele fundamentele topics: rechtseconomie, literatuur, rechtsempirie, rechtsgeschiedenis en rechtsantropologie. Dit boek zal daarom iedere jurist kunnen aanspreken. Zowel academici als praktijkjuristen kunnen er inspiratie in vinden voor een rijkere rechtsvinding.

Druk
1
Datum
februari 2018
ISBN
9789400009363
Aantal pagina's
118
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 41.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 41.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten