Inloggen Start

Interdisciplinariteit in het recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Ons recht is geen gesloten systeem. Zowel rechtswetenschap, rechtspraktijk als wetgeving staan momenteel open voor de informatie die wordt aangereikt door andere wetenschappen. Alleen zo kan het recht voldoen aan de toenemende verwachtingen van de samenleving.
De recente wetgeving biedt talrijke voorbeelden van de invloed van economische en sociologische invloeden op de rechtsvorming. Deze kruisbestuiving gebeurt echter nog te weinig. Zo geven sommige wetgevende innovaties blijk van weinig empirisch onderbouwde beleidskeuzes. Dit alles geldt niet alleen voor de wetgever, maar evenzeer voor de rechtspraak. Een beter inzicht in de maatschappelijke realiteit en de gevolgen van een uitspraak leidt immers tot betere rechtspraak. Voor de rechtswetenschap is de multidisciplinariteit trouwens al langer het nieuwe ordewoord. Deze evolutie dwingt ook het rechtsonderwijs zich te heroriënteren. Van juristen van de eenentwintigste eeuw mag immers worden verwacht dat zij in staat zijn om te

Inhoud

0 resultaten Pagina