Inloggen

Planschade en planbaten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In een dichtbevolkt en dichtbebouwd gebied als Vlaanderen is het haast onmogelijk om een coherent beleid inzake ruimtelijke ordening en andere ruimtegebonden beleidsdomeinen te voeren zonder te raken aan de rechten en de belangen van private eigenaars. Zij kunnen namelijk, als gevolg van een beleidswijziging een aanzienlijke vermogensschade lijden of een aanzienlijke vermogenswinst realiseren.
In discussies hierover wordt niet zelden verwezen naar de bestaande regelingen inzake planschadevergoedingen en planbatenheffingen. Hoewel de planschaderegeling van 1962 en de planbatenregeling van 1977 dateren, zijn ze actueler dan ooit en geven ze nog steeds aanleiding tot tal van juridische en technische vraagstukken wegens de vele onduidelijkheden die ze bevatten en bovendien stellen zowel de rechtsleer als de rechtspraak de geldigheid van bepaalde aspecten ervan in vraag.
De eerste tekst in dit boek schetst de evolutie van de planschade- en planbatenregeling en gaat dieper in op alle

Inhoud

0 resultaten Pagina