Inloggen Start

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit Cahier gaat op zoek naar de bronnen en de grondslagen van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim bij advocaten, bemiddelaars, notarissen en bedrijfsjuristen.
Oud-stafhouder en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies Edward Janssens bespreekt wat beroepsgeheim en vertrouwelijkheid betekenen voor de advocatuur. Hij gaat in op de wettelijke grondslag van het beroepsgeheim (EVRM, art. 458 en 458bis Sw.) en de Codex, op de verplichtingen en uitzonderingen op het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid, de gevolgen van de schending ervan, het gedeelde beroepsgeheim, de visitaties door de overheid enzovoort.
De voornaamste deontologische bron voor een bemiddelaar is ongetwijfeld de gedragscode. Mr. Steven Brouwers licht dit toe aan de hand van een casus over een per ongeluk verstuurde e-mail. Een gerechtsdeskundige is niet hetzelfde als een bemiddelaar, maar wat dan met de deskundigebemiddelaar? Hij besteedt ook aandacht aan een gevaarlijk trio: de bemiddelaar, de partijen en de

Inhoud

0 resultaten Pagina