Inloggen

Ambush marketing

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek maakt deel uit van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten duidelijk wil stellen en aanpakken.
Waar in het eerste boek de vraag naar het sponsoringbegrip, alsook naar de juridische vertaling ervan aan bod komt (J. Vynckier, Sponsoringcontracten, Antwerpen, Intersentia, 2018, 974 p.), behandelt dit tweede boek uitgebreid de vraag of - en in welke mate - de via sponsoring gecreëerde (economische) (meer)waarde juridische bescherming geniet. Het sluiten van een sponsoringovereenkomst heeft immers weinig zin als iedereen zomaar vrij een promotionele associatie met het associatieobject kan opwekken. Dit bracht de auteur tot een analyse van de figuur van ambush marketing en het mogelijke verweer ertegen. Ambush marketing bestaat immers in de opwekking van een promotionele associatie met een persoon, goed of dienst, zonder toelating hiervoor (i.t.t. bij sponsoring).
Na eerst

Inhoud

0 resultaten Pagina