Inloggen Start

Medische dienstencontracten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
'Medische dienstencontracten' maakt de lezer wegwijs in de bijzondere clausules in het kader van overeenkomsten met de medische beroepen. Het bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een medisch dienstencontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Het werk bestaat uit drie delen:Deel I. De onderlinge verhouding tussen artsen, tussen artsen en ziekenhuizen, tussen artsen en patiënten en tussen patiënten en ziekenhuizen Deel II. De overeenkomsten met apothekers en hun vestigingenDeel III. Bespreking van een aantal clausules in overeenkomsten m.b.t. onderzoek naar en levering van geneesmiddelen
Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant

Inhoud

0 resultaten Pagina