Inloggen

Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het onderwijs in België is een van de meest toegankelijke en meest kwaliteitsvolle wereldwijd. Aan de andere kant scoort België dan weer uitermate slecht in Europa wanneer het op pestgedrag in het onderwijs aankomt. De culturele transformatie van de voorbije decennia zou mogelijks een voedingsbodem kunnen vormen voor enkele culturele spanningen en pestgedrag op school.
België heeft in de aanpak van het pestprobleem lang een reactieve houding aangenomen. Deze houding is enigszins waardevol en belangrijk, maar lang niet meer voldoende. Een structurele aanpak kan in België enkel slagen wanneer we de mogelijkheid bieden aan scholen om een preventief anti-pestbeleid op poten te zetten.
Het is evident dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de noodzakelijke preventieve campagnes vorm en inhoud te geven. Net daarom tracht dit onderzoek een antwoord te formuleren op de vraag "Wat zijn de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond aangaande slachtoffer- en

Inhoud

0 resultaten Pagina