Gelijkheid onder erfgenamen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Volgens het principe van de gelijkheid onder erfgenamen hebben erfgenamen die in dezelfde mate aan de erflater verwant zijn (bv. zijn kinderen) recht op een even groot erfdeel in zijn nalatenschap. Dit principe is evenwel niet dwingend: via schenking of testament kan men toch een ongelijkheid

creëren, zolang men het minimale erfdeel van de beschermde erfgenamen respecteert.
Opvallend genoeg bevat het erfrecht van verscheidene rechtsstelsels, waaronder dat van België, een corrigerend mechanisme dat deze ongelijkheid in bepaalde gevallen opnieuw ongedaan maakt als de beschikker overlijdt: verrekening via inbreng. Deze techniek voorkomt dat een erfgenaam die door de erflater begunstigd is, zijn kosteloze voordeel kan cumuleren met zijn erfdeel. Het voordeel wordt gezien als een louter voorschot op dit erfdeel.
Gelijkheid onder erfgenamen behandelt de vele fundamentele vragen die het concept van verrekening doet rijzen. Waarom beschouwt de wetgever bepaalde kosteloze voordelen aan erfgenamen als een te verrekenen voorschot op hun erfdeel? Is een dergelijk systeem wenselijk? En vooral: op welke vormen van familiale solidariteit zou de verrekening dan van toepassing moeten zijn?
Het boek biedt hierbij een kritische en rechtsvergelijkende analyse van de bijzonder actuele problematiek van kosteloze bewoning, renteloze lening en kosteloze dienstverlening. De auteur tekent zo de contouren uit van een vernieuwd en rechtvaardiger concept van erfrechtelijke gelijkheid, met concrete, werkbare parameters en zonder de gevoeligheden van familiale relaties uit het oog te verliezen.
Druk
1
Datum
december 2018
ISBN
9789400009707
Aantal pagina's
498
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 127.36 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 127.36 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten