Inloggen Start

Gelijkheid onder erfgenamen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Volgens het principe van de gelijkheid onder erfgenamen hebben erfgenamen die in dezelfde mate aan de erflater verwant zijn (bv. zijn kinderen) recht op een even groot erfdeel in zijn nalatenschap. Dit principe is evenwel niet dwingend: via schenking of testament kan men toch een ongelijkheid creëren, zolang men het minimale erfdeel van de beschermde erfgenamen respecteert.
Opvallend genoeg bevat het erfrecht van verscheidene rechtsstelsels, waaronder dat van België, een corrigerend mechanisme dat deze ongelijkheid in bepaalde gevallen opnieuw ongedaan maakt als de beschikker overlijdt: verrekening via inbreng. Deze techniek voorkomt dat een erfgenaam die door de erflater begunstigd is, zijn kosteloze voordeel kan cumuleren met zijn erfdeel. Het voordeel wordt gezien als een louter voorschot op dit erfdeel.
Gelijkheid onder erfgenamen behandelt de vele fundamentele vragen die het concept van verrekening doet rijzen. Waarom beschouwt de wetgever bepaalde kosteloze voordelen aan

Inhoud

0 resultaten Pagina