Inloggen Start

Conflictafhandeling buiten de rechtbank

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek biedt u grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen.
In het eerste hoofdstuk wordt het concept 'conflict' uitgelegd. Inzicht krijgen in de oorzaken, de eigenheid en de typologieën van conflicten levert immers een aanzet om te ontdekken hoe een conflict niet alleen een bedreiging, maar ook een opportuniteit kan zijn. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk stilgestaan bij communicatie. Aan de hand van het communicatieschema wordt ingegaan op facetten van communicatie en worden technieken aangereikt om de communicatie te verbeteren en te verrijken.
In het derde hoofdstuk maakt u kennis met onderhandeling als techniek om conflicten via communicatie te beslechten. Dit hoofdstuk biedt u een reeks modellen uit de literatuur en laat u toe om in concrete situaties tot een bevredigend

Inhoud

0 resultaten Pagina