Inloggen

Een vreedzame revolutie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wetenschappelijke en publieke discussie over de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie is al te zeer toegespitst op bepaalde vormen van samenwerking en wordt te vaak gevoerd aan de hand van concrete voorvallen. Hierdoor bestaat er geen goed zicht op wat er in de voorbije 25 jaar - sinds november 1993, de maand waarin het Verdrag van Maastricht in werking trad - op dit terrein werd gerealiseerd. Afgezet tegen de onsamenhangende en grotendeels geheime manier waarop vóór 1993 door politie en justitie in Europa werd samengewerkt, kan de georganiseerde en transparante manier waarop dit tegenwoordig in het kader van de Europese Unie gebeurt, revolutionair worden genoemd.
In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma's (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: het

Inhoud

0 resultaten Pagina