Inloggen Start

Bewind 2.0

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen en bleken de verschillende procedures niet altijd werkbaar.
Thans heeft de wet van 21 december 2018 vernieuwingen aangebracht aan de buitengerechtelijke beschermingsmogelijkheden en tevens de bescherming van meerderjarige onbekwamen in het Burgerlijk Wetboek verfijnd. Er is voorzien in een volledig nieuwe, eenvormige procedure voor alle mogelijke procedures tot instelling van een bewind en voor iedere procedure tijdens de bewindvoering.
Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het

Inhoud

0 resultaten Pagina