Bewind 2.0

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan

vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen en bleken de verschillende procedures niet altijd werkbaar.
Thans heeft de wet van 21 december 2018 vernieuwingen aangebracht aan de buitengerechtelijke beschermingsmogelijkheden en tevens de bescherming van meerderjarige onbekwamen in het Burgerlijk Wetboek verfijnd. Er is voorzien in een volledig nieuwe, eenvormige procedure voor alle mogelijke procedures tot instelling van een bewind en voor iedere procedure tijdens de bewindvoering.
Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek aangaande buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen. Tevens is een volledig gecoördineerde wettekst bijgevoegd van alle bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van meerderjarige onbekwamen.
Dirk Scheers is vrederechter te Kontich en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijnhogeschool te Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht.
Constantijn Scheers is advocaat te Antwerpen en professioneel bewindvoerder. Hij heeft eerder over rechterlijke beschermingsmaatregelen gepubliceerd.

Druk
1
Datum
april 2019
ISBN
9789400010017
Aantal pagina's
282
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 42.45 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 42.45 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten