Inloggen Start

Bewind 2.0

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht

Inhoud

0 resultaten Pagina