Inloggen Start

Leerstukken ondernemingsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Sinds de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht is het handelsrecht opgeheven en werd een belangrijk stuk juridische basiskennis grondig dooreengeschud.
Leerstukken Ondernemingsrecht analyseert de nieuwigheden in het Wetboek van economisch recht, het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Gerechtelijk Wetboek, zoals het formele ondernemingsbegrip, de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsbewijsrecht, het optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid en de nieuwe faillissementsaansprakelijkheden voor bestuurders.Deze nieuwe regels worden op systematische wijze gekaderd in wat ongewijzigd bleef en wat gewijzigd werd in het WVV en het Nieuw BW, zodat de lezer telkens een actuele stand krijgt van een volledig leerstuk.
Enkele vragen die aan bod komen:ò Is elke bestuurder van een vennootschap of VZW nu zelf ook een onderneming?ò

Inhoud

0 resultaten Pagina