Trends en evoluties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek vormt het verslagboek van het derde congres van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (ICAV), dat plaatsvond in Leuven op 7 december 2018, onder voorzitterschap van Ilse Samoy, hoogleraar aan de KU Leuven.
De missie van ICAV (opgericht in 2013) is om

over de Vlaamse rechtsfaculteiten heen een samenwerking te realiseren in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De ICAV-congressen sluiten aan bij die doelstelling door actuele en belangwekkende evoluties en knelpunten te duiden aan advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, bedrijfsjuristen, overheden, onderzoekers en iedereen die in zijn of haar dagelijkse werk in contact komt met deze dynamische rechtstakken.
Het boek opent met een congresverslag, geschreven door twee jonge leden van ICAV: Christopher Borucki en Pieter Gillaerts.
De verschillende voordrachten zijn uitgewerkt in de daaropvolgende bijdragen.
Vooreerst wordt (in de rubriek 'actualia') uitgebreid ingegaan op de recentste ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hubert Bocken en Geert Jocqué verzorgen het luik aansprakelijkheidsrecht, met daarin bijzondere aandacht voor het ontwerp tot herziening en codificatie van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, terwijl Caroline Van Schoubroeck toelichting geeft bij het verzekeringsrecht.
Wannes Buelens licht (in de rubriek 'aanstormend talent') een stand van zaken toe na vijf jaar werking van het Fonds Medische Ongevallen, met bijzondere aandacht voor het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Brecht Verkempinck behandelt aansluitend (in de rubriek 'bruggen naar andere rechtstakken') de disproportionele schadevergoeding in het contractenrecht.
Ludo Cornelis geeft zijn visie (in de rubriek 'stellingen en tegenspraak') op de 'normalisering' van bedrog.
Rafael Jafferali sluit (in de rubriek 'over de taal- en landsgrenzen heen') af met drie thema's waarover de Franstalige en Nederlandstalige afdelingen van het Hof van Cassatie ogenschijnlijk verdeeld zijn, namelijk loondoorbetaling in het vrij onderwijs, de theorie van verlies van een kans en de theorie van het rechtmatige belang.

Druk
1
Datum
november 2019
ISBN
9789400010086
Aantal pagina's
272
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 84.91 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 84.91 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten