Inloggen Start

Trends en evoluties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek vormt het verslagboek van het derde congres van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (ICAV), dat plaatsvond in Leuven op 7 december 2018, onder voorzitterschap van Ilse Samoy, hoogleraar aan de KU Leuven.
De missie van ICAV (opgericht in 2013) is om over de Vlaamse rechtsfaculteiten heen een samenwerking te realiseren in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De ICAV-congressen sluiten aan bij die doelstelling door actuele en belangwekkende evoluties en knelpunten te duiden aan advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, bedrijfsjuristen, overheden, onderzoekers en iedereen die in zijn of haar dagelijkse werk in contact komt met deze dynamische rechtstakken.
Het boek opent met een congresverslag, geschreven door twee jonge leden van ICAV: Christopher Borucki en Pieter Gillaerts.
De verschillende voordrachten zijn uitgewerkt in de daaropvolgende bijdragen.
Vooreerst wordt (in de rubriek

Inhoud

0 resultaten Pagina