Inloggen Start

Concluderen voor de strafrechter

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De tijd dat partijen de strafrechter tot een voor hen gunstige uitspraak trachtten te bewegen met een uitsluitend mondeling verweer ligt lang achter ons. Schriftelijk concluderen is in alle fases van het strafproces gemeengoed geworden. Door te concluderen verplichten de partijen de strafrechter immers om zich uit te spreken over alle door hen geformuleerde eisen, verweren of excepties.
In dit handige boekje wordt een overzicht gegeven van de drie regelingen die van toepassing kunnen zijn op het concluderen voor de strafrechter:- de gemeenrechtelijke regeling, zoals vormgegeven door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die geldt indien de in artikel 152 Sv. en in artikel 4 V.T.Sv. bepaalde regelingen niet van toepassing zijn;- de regeling van artikel 152 Sv., van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over de strafvordering en de daaruit voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering;- de regeling van artikel 4 V.T.Sv., die specifiek betrekking heeft op de afhandeling

Inhoud

0 resultaten Pagina