Inloggen

Het vreemdelingenrecht in 101 antwoorden

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Asiel en migratie zijn twee thema's die niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse berichtgeving. Elke dag bevat het nieuws berichten over asielzoekers, trans(it)migranten, vluchtelingen, regularisatieprocedures, de Dublin-Verordening, pushbacks, ontschepingsplatformen en nog vele andere termen.
Maar wat betekenen deze woorden nu precies? Wie is vluchteling? En is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Mag en kan iedereen zomaar naar België komen? Mag iedereen die in België is hier blijven? En mag iemand die in België is dan ook werken? Hebben alle vreemdelingen recht op steun van het OCMW? Heeft iedereen die ziek is recht op medische verzorging?
En hoe zit het met gezinshereniging? Mag een vreemdeling die in België woont het hele gezin laten overkomen naar België? Kan een vreemdeling die hier woont hier ook trouwen? En wat als er kinderen geboren worden in België? Zijn die dan meteen Belg? Of krijgen zij een verblijfsvergunning?
En wat met mensen die geen

Inhoud

0 resultaten Pagina