Witwassen van fiscale vermogensvoordelen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is altijd een bron van grote controverse geweest. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig betwijfeld of

de antiwitwaswetgeving daar überhaupt wel voor geschikt is.
Dit boek heeft de ambitie om de discussie eindelijk te beslechten door, in een grondige compatibiliteitsanalyse, de juridische verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraffing van fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd 'preventieve' en 'repressieve' bestrijding van het witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centraal staat de vraag of de toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk dan wel onmogelijk is.
Het is een doorwrocht werk dat zowel academici als rechtspractici zal kunnen bekoren, met een stevig onderbouwde argumentatie die tal van vastgeroeste aannames fundamenteel onderuithaalt. Zo wordt niet alleen de juridische toepasbaarheid van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen in twijfel getrokken, maar worden ook nieuwe inzichten aangereikt die een dubbele voordeelsontneming via verbeurdverklaring en belastinginning moeten vermijden. Dit boek is dan ook een prachtige aanwinst voor al wie met financieel strafrecht in aanraking komt.

Druk
1
Datum
oktober 2019
ISBN
9789400010277
Aantal pagina's
455
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 141.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 141.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten