Inloggen Start

Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.
De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.
Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van handboek. Iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap, zowel een jurist, een bedrijfsrevisor, een accountant als een bestuurder van een vennootschap, kan dit boek raadplegen. In die

Inhoud

0 resultaten Pagina