Inloggen Start

Handboek gerechtelijk recht (vijfde editie) - gebonden editie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. De wetten die sinds 1967 de bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven, zijn bijna niet meer te tellen. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd. En sinds de wet van 21 maart 2014 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde quick wins in de fameuze Potpourri-wetten van 2015 tot 2019 is het gerechtelijk recht meer dan ooit ingrijpend veranderd.
Het Handboek Gerechtelijk recht beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van dit handboek hebben steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen. Vragen waar andere boeken geen antwoord op weten.
Volledig geactualiseerd

Inhoud

0 resultaten Pagina