Handboek gerechtelijk recht (vijfde editie) - gebonden editie

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. De wetten die sinds 1967 de bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven, zijn bijna niet meer te tellen. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van

verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd. En sinds de wet van 21 maart 2014 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde quick wins in de fameuze Potpourri-wetten van 2015 tot 2019 is het gerechtelijk recht meer dan ooit ingrijpend veranderd.
Het Handboek Gerechtelijk recht beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van dit handboek hebben steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen. Vragen waar andere boeken geen antwoord op weten.
Volledig geactualiseerd tot 1 november 2019!
Voor iedere praktijkbeoefenaar is dit handboek dan ook een wegwijzer in de soms grillige doolhof van het gerechtelijk recht. Voor studenten is dit handboek het ideale studieboek om inzicht te verwerven in deze belangrijke rechtstak.
Auteurs
Jean Laenens was hoogleraar gerechtelijk recht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat te Antwerpen.
Dirk Scheers is vrederechter van het kanton Kontich en lector gerechtelijk recht aan de AP Hogeschool te Antwerpen.
Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen.
Stefan Rutten is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen en advocaat te Antwerpen.
Beatrix Vanlerberghe is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen en advocaat bij het Hof van Cassatie.

Druk
1
Datum
december 2019
ISBN
9789400010451
Aantal pagina's
969
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 174.53 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 174.53 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten