(Ver)huur van studentenhuisvesting

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur

en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting van de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet. Deze modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek opgenomen.
In de bijdragen wordt ook stilgestaan bij de specifieke Waalse en Brusselse regelgeving voor studentenhuur: - Toepassingsgebied - Nicolas Van Damme- Precontractuele verplichtingen - Frederik Van den Abeele- Staat van het gehuurde goed: plaatsbeschrijving, leverings-, onderhouds- en herstellingsplicht - Michiel Verhulst- Onderhuur en overdracht van huur - Michael Thielens- Huurprijs en huurwaarborg - Tom Gladinez- Duur, opzegging en einde van de overeenkomst - Driek Deferme- Remedies wegens wanprestatie en rechtspleging bij betwistingen - Sébastien De Rey- Fiscale behandeling van de verhuur van studentenkamers - Niels Bammens en Ward Willems- Discriminatie op de (studenten)huurmarkt: (ver)huren in een grijze zone? - Camille Van Peteghem- Kotlabels in Vlaanderen: een toepassing van kwaliteitslabels in het huurrecht - Jan-Baptist Lemaire

Druk
1
Datum
maart 2019
ISBN
9789400010635
Aantal pagina's
332
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 47.17 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 47.17 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten