Inloggen Start

(Ver)huur van studentenhuisvesting

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting van de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet. Deze modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek opgenomen.
In de bijdragen wordt ook stilgestaan bij de specifieke Waalse en Brusselse regelgeving voor studentenhuur: - Toepassingsgebied - Nicolas Van Damme- Precontractuele verplichtingen - Frederik Van den Abeele- Staat van het gehuurde goed: plaatsbeschrijving, leverings-, onderhouds- en herstellingsplicht - Michiel Verhulst- Onderhuur en overdracht van huur - Michael

Inhoud

0 resultaten Pagina