De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de beheersing van

dergelijke criminaliteitsfenomenen. Het gaat niet alleen om maatregelen van bestuurlijke politie ter handhaving van de openbare orde, maar ook om het onder bepaalde voorwaarden weigeren van vergunningen, aanbestedingen of subsidies enerzijds en het bevorderen van de integriteit binnen overheidsorganisaties anderzijds.
Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt in deze studie met name de bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland geanalyseerd. Aangezien een doelgerichte en efficiënte aanwending van de bestuurlijke bevoegdheden slechts mogelijk is voor zover de lokale overheden over een afdoende informatiepositie beschikken, wordt in het bijzonder gefocust op het complexe en uitgebreide juridische kader inzake de informatie-uitwisseling op nationaal én grensoverschrijdend niveau.
Dit boek biedt een overzichtelijke leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere overheidsdiensten.

Druk
1
Datum
juli 2019
ISBN
9789400010772
Aantal pagina's
241
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 56.60 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 56.60 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten