Inloggen Start

De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De terreurdaad van 29 mei 2018, waarbij een radicalist in Luik drie mensen neerschoot, doet erg denken aan de aanslagen van 22 maart 2016. Sinds 2004 worden EU-lidstaten systematisch het doelwit van aanslagen. De recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht dat ze optreden tegen risico's en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. Daarbij is de consensus ontstaan dat veiligheid door preventie een verantwoordelijkheid is van actoren op elk beleids- en bestuursniveau.
Dat geldt ook voor de burgemeester, van wie de rol de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd naar die van crime-fighter. Het uitgangspunt daarbij is dat de burgemeester een belangrijke rol speelt in de strijd tegen gewelddadige radicalisering en terrorisme op lokaal niveau. Om bestuurlijk te handhaven beschikt de burgemeester over bepaalde bevoegdheden waardoor hij

Inhoud

0 resultaten Pagina