Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 1992 vervangt. Deze werden ingevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 en

vervangen bij het koninklijk besluit van 5 februari 2019.
Deze toelichting is een actualisering van het oorspronkelijke verslag bij het ontwerp van minimumvoorwaarden dat werd opgesteld in de schoot van de Commissie voor Verzekeringen en resulteerde in deze door de Koning goedgekeurde minimumvoorwaarden. Dit bij wijze van spreken officieuze "verslag aan de Koning" bespreekt de totstandkoming, de ratio en de voorwaarden van ieder artikel van deze minimumvoorwaarden. Waar relevant wordt de vergelijking gemaakt met de bepalingen van de modelovereenkomst 1992. Een concordantietabel sluit het boek af.
Dit boek is onmisbaar voor iedereen (academicus, advocaat, magistraat, verzekeringsjurist en verzekeringstussenpersoon) die betrokken is bij de verzekering van verkeersongevallen met motorrijtuigen.

Caroline Van Schoubroeck was voorzitter van de werkgroep herziening modelovereenkomst auto 1992 van de Commissie voor Verzekeringen. Zij is hoogleraar aan de KU Leuven en sinds 2009 voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen.

Druk
1
Datum
augustus 2019
ISBN
9789400010819
Aantal pagina's
358
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 65.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 65.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten