Verzekeringstoezicht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de FSMA is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie van de voorbije - en komende - jaren kwam er door de Solvency II-hervorming. De Solvency II-richtlijn introduceerde een maximaal

geharmoniseerd, Europees en principles-based prudentieel verzekeringstoezicht. Dit boek analyseert de omzetting hiervan in de Belgische Toezichtswet van 13 maart 2016 en is daarmee uniek in zijn soort.
Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht. Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v. de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema's zoals het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig belicht. Dit alles is geschreven in een vlotte, toegankelijke stijl die de lezer bij de hand neemt. Daarbij wordt er geregeld ook een blik geworpen op het Nederlandse en het Amerikaanse verzekeringstoezicht en wordt inspiratie gevonden in het bankentoezicht.
Doorheen deze analyse is het proportionaliteitsbeginsel als een denkkader gebruikt. In dit boek wordt aangegeven dat de Toezichtswet op diverse punten proportioneel is in het licht van de doelstelling van cliëntenbescherming. Deze bescherming is wel degelijk toegenomen door de Solvency II-hervorming, en er is een robuust en geavanceerd toezicht gecreëerd. Nochtans is er ook duidelijk ruimte voor verbetering. Hiertoe bevat dit boek concrete aanbevelingen, al naargelang het geval gericht aan de wetgever, de toezichthouder en/of de verzekeringssector.
Steffi Illegems promoveerde in 2019 als doctor in de rechten, onder promotorschap van Prof.dr. Thierry Vansweevelt en Prof.dr. Britt Weyts. Tijdens haar doctoraat verbleef zij als visiting scholar aan de University of Connecticut en vervolledigde ze een stage bij de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Zij is advocaat aan de balie van Antwerpen (Baker McKenzie) en vanaf oktober 2019 tevens verbonden aan de Universiteit Antwerpen als gastprofessor.

Druk
1
Datum
oktober 2019
ISBN
9789400010826
Aantal pagina's
606
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 155.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 155.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten