Inloggen Start

Verzekeringstoezicht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de FSMA is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie van de voorbije - en komende - jaren kwam er door de Solvency II-hervorming. De Solvency II-richtlijn introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees en principles-based prudentieel verzekeringstoezicht. Dit boek analyseert de omzetting hiervan in de Belgische Toezichtswet van 13 maart 2016 en is daarmee uniek in zijn soort.
Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht. Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v. de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema's zoals het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig

Inhoud

0 resultaten Pagina