Inloggen Start

Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.
In het eerste deel komt het wettelijk stelsel aan bod. Professor Johan Du Mongh licht in de eerste plaats de doelstelling van de wetgever toe bij de aanpassing van het bestaande wettelijk stelsel. Vervolgens bespreekt de auteur de werking van het stelsel, de kwalificatie van de vermogens en de baten van het gemeenschappelijk en eigen vermogen binnen het wettelijk stelsel. Ten slotte besteedt hij aandacht aan de procedure indien de bestuursregeling niet wordt nageleefd.
Professor Renate Barbaix behandelt in het tweede deel de stelsels van scheiding van goederen zoals geregeld in de nieuwe wet. Na het juridisch kader voor alle stelsels van scheiding van goederen komt het wettelijk kader voor de gecorrigeerde stelsels van scheiding van goederen aan bod. Tevens wordt de mogelijkheid voor de rechter om het stelsel op grond van billijkheidsoverwegingen

Inhoud

0 resultaten Pagina