Inloggen Start

Vrijheidsbeperkingen in de zorg

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
'Kunnen mijn kinderen me in een woonzorgcentrum plaatsen en alles voor mij beslissen?', 'Mag de verpleging me verbieden om de afdeling te verlaten?', 'Mag een voorziening mijn zoon met een verstandelijke handicap fixeren?'. Vrijheidsbeperkingen in de zorg zijn maatschappelijk controversieel, en juridisch onderbelicht.
Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn en gaat na of dit aan de mensenrechten voldoet. Drie thema's staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening).
Het boek zet vernieuwende academische inzichten (bv. in de impact van het VN gehandicaptenverdrag) om in een praktijkgerichte kijk (bv. een empirische analyse van huisregels). Het is daardoor niet enkel

Inhoud

0 resultaten Pagina