Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De wet van 13 april 2019 heeft een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit negen boeken, waarbij Boek 8 het nieuwe bewijsrecht omvat. Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in. Zo geeft dit

nieuwe Boek 8 een aantal definities en krijgen rechters in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om de bewijslast om te keren. Ook wordt de bewijsstandaard nader bepaald. Verder worden de regels inzake het zogenaamde bewijs door geschrift versoepeld. Zo wordt het bedrag waarboven een schriftelijk bewijs vereist is opgetrokken naar Ç 3.500 en zal voortaan het bewijs van eenzijdige rechtshandelingen met alle bewijsmiddelen kunnen worden geleverd, net als het bewijs door en tegen derden.
Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) geeft in dit cahier een uitgebreid en nauwgezet overzicht van deze nieuwe bewijsregels. Zij duidt eveneens de draagwijdte van de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van het oude bewijsrecht en schenkt uitgebreid aandacht aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet en aan de overgangsregeling.

Druk
1
Datum
november 2019
ISBN
9789400011168
Aantal pagina's
54
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 42.45 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 42.45 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten