Inloggen

Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wet van 13 april 2019 heeft een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit negen boeken, waarbij Boek 8 het nieuwe bewijsrecht omvat. Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in. Zo geeft dit nieuwe Boek 8 een aantal definities en krijgen rechters in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om de bewijslast om te keren. Ook wordt de bewijsstandaard nader bepaald. Verder worden de regels inzake het zogenaamde bewijs door geschrift versoepeld. Zo wordt het bedrag waarboven een schriftelijk bewijs vereist is opgetrokken naar Ç 3.500 en zal voortaan het bewijs van eenzijdige rechtshandelingen met alle bewijsmiddelen kunnen worden geleverd, net als het bewijs door en tegen derden.
Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) geeft in dit cahier een uitgebreid en nauwgezet overzicht van deze nieuwe bewijsregels. Zij duidt eveneens de draagwijdte van de

Inhoud

0 resultaten Pagina