Inloggen

Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met de inwerkingtreding van boek XX WER heeft het Belgische insolventierecht een grondige facelift gekregen. De belangrijkste wijziging betreft het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht. De handelaar ruimt plaats voor de onderneming. Deze paradigmawijziging gaat gepaard met enkele kinderziektes, zoals blijkt uit de actuele discussie over de vraag of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn. Algemeen dient het insolventierecht opgevat te worden als een permanente evenwichtsoefening tussen de divergerende belangen van schuldeisers, schuldenaars, werknemers, leveranciers enz.
Op meerdere punten stelt de wetgever de balans tussen deze belangen bij. Hierbij kan verwezen worden naar de nieuwe regeling inzake de afbakening van het actief van de boedel, de kwijtschelding van de gefailleerde en de beperking van de gevolgen van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie.
Insolventierecht is niet langer louter nationaal recht. Meer en meer moet rekening gehouden

Inhoud

0 resultaten Pagina