Inloggen Start

Het nieuwe bewijsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Deze nieuwe ALLIC-uitgave focust op Boek 8 'Bewijs' van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Dit Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in.
Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijkingtussen het oude en het huidige bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken.
Allereerst worden de krachtlijnen van het nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals deverschilpunten met het bewijsrecht van het oud BW. Nadien wordt aandacht besteed aanhet bewijs in het aansprakelijkheidsrecht.
Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht.Vervolgens wordt het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken gedaan.Tot slot wordt stilgestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van hetnieuwe bewijsrecht.
Dit werk bevat volgende bijdragen:De krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrechtBeatrix Vanlerberghe
Het nieuwe bewijsrecht - Gevolgen voor

Inhoud

0 resultaten Pagina