Inloggen Start

Medeverzekering

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot een 'klassieke verzekering' met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico's, die 'te groot' zijn om door één enkele verzekeraar te worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van een industriële onderneming.
Hoewel de spreiding van het risico over meerdere verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft de betrokkenheid van verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt in dit boek is de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze omschrijving van ad hoc medeverzekering, de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen en de afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze

Inhoud

0 resultaten Pagina