Medeverzekering

Auteurs:

Uitgever: Intersentia


Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot een 'klassieke verzekering' met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun deel. Medeverzekering

komt vaak voor bij zeer grote risico's, die 'te groot' zijn om door één enkele verzekeraar te worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van een industriële onderneming.
Hoewel de spreiding van het risico over meerdere verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft de betrokkenheid van verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt in dit boek is de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze omschrijving van ad hoc medeverzekering, de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen en de afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze onduidelijkheid komt geen van de partijen ten goede.
In dit boek wordt medeverzekering nader beschreven en afgebakend, en vergeleken met aanverwante mechanismen zoals herverzekering, verzekering in rangen en samenloop. Verschillende rechtsfiguren, zoals de meerpartijenovereenkomst en de maatschap, worden aangereikt als een mogelijke kwalificatie voor de diverse rechtsverhoudingen tussen de partijen en hun onderscheiden bevoegdheden en taken. In het laatste deel komt tevens de impact van het EU-mededingingsrecht (kartelrecht) op de werking van ad hoc medeverzekering aan bod.

Druk
1
Datum
maart 2020
ISBN
9789400011229
Aantal pagina's
542
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 103.77 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 103.77 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten