Inloggen Start

Verzekeringen in de bouw

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bouwen is een risicovolle activiteit die regelmatig aanleiding geeft tot schadegevallen. Bij elk bouwproject is het dan ook van het grootste belang na te gaan of de risico's afdoende gedekt zijn door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Deze uitgave beoogt een grondig overzicht te geven van zowel de verplichte als van de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.In de eerste plaats worden de wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen besproken. Na een analyse van het toepassingsgebied, de inhoud en de modaliteiten van deze verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder wordt de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan een aantal

Inhoud

0 resultaten Pagina