Inloggen Start

Het Bestuursdecreet in perspectief

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Vlaamse Bestuursdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en omvat een aantal belangrijke nieuwigheden voor het Vlaamse bestuurlijke landschap. Het vertrekpunt is een herdachte visie op de Vlaamse overheid en lokale overheden: radicaal digitaal, transparant en met burgers als klanten.
Naast de integratie van diverse Vlaamse bestuurlijke decreten (Openbaarheidsdecreet, Decreet Deugdelijk Bestuur, Klachtendecreet, Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, MEP-decreet ...) bracht dit decreet enkele belangrijke veranderingen en innovaties met zich mee. Met dit boek wensen de auteurs het Bestuursdecreet onder de academische aandacht te brengen. De focus van het boek is tweeërlei. Enerzijds wordt het Vlaamse Bestuursdecreet gekaderd binnen een ruimere maatschappelijke context. Anderzijds behandelt het enkele concrete veranderingen die het Bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving en de impact ervan op verschillende actoren en bestuursrechtelijke leerstukken. Het boek richt zich

Inhoud

0 resultaten Pagina