Het Bestuursdecreet in perspectief

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het Vlaamse Bestuursdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en omvat een aantal belangrijke nieuwigheden voor het Vlaamse bestuurlijke landschap. Het vertrekpunt is een herdachte visie op de Vlaamse overheid en lokale overheden: radicaal digitaal, transparant en met burgers als klanten.
Naast

de integratie van diverse Vlaamse bestuurlijke decreten (Openbaarheidsdecreet, Decreet Deugdelijk Bestuur, Klachtendecreet, Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, MEP-decreet ...) bracht dit decreet enkele belangrijke veranderingen en innovaties met zich mee. Met dit boek wensen de auteurs het Bestuursdecreet onder de academische aandacht te brengen. De focus van het boek is tweeërlei. Enerzijds wordt het Vlaamse Bestuursdecreet gekaderd binnen een ruimere maatschappelijke context. Anderzijds behandelt het enkele concrete veranderingen die het Bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving en de impact ervan op verschillende actoren en bestuursrechtelijke leerstukken. Het boek richt zich dan ook op advocaten publiekrecht, magistraten, administratieve overheden, lokale overheden, ambtenaren en academici.Steven Van Garsse is hoogleraar bestuurs- en publiekrecht en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, verbonden aan Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, en advocaat aan de balie van Brussel. Sofie Hennau is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Dennis Fransen is als doctoraatsonderzoeker staats- en bestuursrecht verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Druk
1
Datum
april 2021
ISBN
9789400011724
Aantal pagina's
321
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten