Inloggen

Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Zijn beslissingen fungeren als een lichtbaken waarop rechtspraktizijnen navigeren in het rechtsverkeer. Het Hof interpreteert echter niet alleen wetsbepalingen, het creëert ook zelf nieuwe rechtsregels.
De moderne geschiedenis van het cassatiehof begon in de periode van de Franse Revolutie, een tijdvak gekenmerkt door wantrouwen in rechters en een geloof in de volmaaktheid van de wet. Die ontstaansgeschiedenis liet haar sporen na in de traditionele motiveringsstijl en werkwijze van het hedendaagse Hof van Cassatie. In onze samenleving is rechterlijke rechtscreatie evenwel een onmisbare bron van juridische evolutie en vernieuwing geworden. De werkmethoden van het Hof lijken daarom niet langer voldoende afgestemd te zijn op de noden van de maatschappij en de juridische praktijk omdat ze onvoldoende ruimte laten voor doeltreffende en doelmatige rechtsvorming.
Het boek 'Het Hof van Cassatie als lichtbaken in

Inhoud

0 resultaten Pagina