Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel

Auteurs:

Uitgever: Intersentia


Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Zijn beslissingen fungeren als een lichtbaken waarop rechtspraktizijnen navigeren in het rechtsverkeer. Het Hof interpreteert echter niet alleen wetsbepalingen, het creëert ook zelf nieuwe rechtsregels.
De moderne

geschiedenis van het cassatiehof begon in de periode van de Franse Revolutie, een tijdvak gekenmerkt door wantrouwen in rechters en een geloof in de volmaaktheid van de wet. Die ontstaansgeschiedenis liet haar sporen na in de traditionele motiveringsstijl en werkwijze van het hedendaagse Hof van Cassatie. In onze samenleving is rechterlijke rechtscreatie evenwel een onmisbare bron van juridische evolutie en vernieuwing geworden. De werkmethoden van het Hof lijken daarom niet langer voldoende afgestemd te zijn op de noden van de maatschappij en de juridische praktijk omdat ze onvoldoende ruimte laten voor doeltreffende en doelmatige rechtsvorming.
Het boek 'Het Hof van Cassatie als lichtbaken in het Belgische rechtsbestel. Doelmatige en doeltreffende rechtsvorming door de cassatierechter' belicht in een diepgravende analyse de rechtsvormende rol van de cassatierechter en plaatst die in een historisch, theoretisch en vergelijkend perspectief. Op basis van die analyse formuleert de auteur innovatieve voorstellen om de cruciale rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie een nieuw elan te geven.
Matthias Van Der Haegen is universitair docent aan de Universiteit Maastricht en gastprofessor aan de UGent. Hij studeerde rechten aan de UGent, Hofstra University (VS) en University of Oxford.

Druk
1
Datum
september 2020
ISBN
9789400011922
Aantal pagina's
558
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 103.77 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 103.77 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten