Inloggen Start

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. Zeker in het kader van de successierechten/erfbelasting wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur meer en meer geconfronteerd met termen zoals "fiscaal misbruik", hetgeen de auteur ertoe heeft aangezet de vorige editie grondig te herzien.
Dit alles gebeurt aan de hand van een uitgebreide theoretische omkadering, om vervolgens op een praktijkgerichte wijze een reeks courante planningstechnieken uitvoerig aan de algemene antimisbruikbepaling te toetsen. Uiteraard wordt bij deze analyse ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende)

Inhoud

0 resultaten Pagina