De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. Zeker in het kader van de successierechten/erfbelasting

wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur meer en meer geconfronteerd met termen zoals "fiscaal misbruik", hetgeen de auteur ertoe heeft aangezet de vorige editie grondig te herzien.
Dit alles gebeurt aan de hand van een uitgebreide theoretische omkadering, om vervolgens op een praktijkgerichte wijze een reeks courante planningstechnieken uitvoerig aan de algemene antimisbruikbepaling te toetsen. Uiteraard wordt bij deze analyse ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).
Het werk heeft als belangrijke troef dat de vele relevante commentaren van de administratie, alsook de van belang zijnde wetswijzigingen én eventuele rechtspraak omtrent de besproken technieken, op een overzichtelijke manier worden gebundeld en mee worden becommentarieerd. Zeker wat de vele (uiteenlopende) standpunten en voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst betreft (al dan niet omtrent de algemene antimisbruikbepaling), wordt middels een chronologisch overzicht een handig overzicht geboden, wat als leidraad kan dienen om door de bomen het bos nog te zien. Door de vele verwijzingen die daarbij bovendien zijn opgenomen, vormt dit boek dan ook een handig naslagwerk voor iedereen die er (nu nog) van ver of (reeds) van dicht bij is betrokken.
Hanno Decoutere is advocaat bij advocatenkantoor Deknudt Nelis en is dagdagelijks bezig met fiscaliteit en successieplanning.
Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Fiscaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Druk
1
Datum
maart 2020
ISBN
9789400011946
Aantal pagina's
278
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 80.19 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 80.19 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten