Inloggen

De handelsnaam

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zijn handelsactiviteiten voert en waarmee zij zich onderscheidt van andere ondernemingen. De handelsnaam is een intellectueel eigendomsrecht dat aan geen enkele formaliteit is onderworpen en bescherming krijgt door het loutere gebruik ervan.
De vennootschapsnaam is de naam die de vennootschap identificeert bij haar oprichting. Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een 'must-have' voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.
Paul Maeyaert is advocaat bij Fencer Law en docent aan de Université de Liège


Inhoud

0 resultaten Pagina