Cryptomunten juridisch ontsloten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt, hetgeen aanleiding geeft tot tal van vragen. Hoog tijd dus

voor een alomvattende juridische beschouwing.
Het eerste, inleidende hoofdstuk biedt de lezer een summiere achtergrond over de werking van cryptomunten. Het gaat in op de werking van blokketenregisters, duidt enkele courante begrippen en classificeert de soorten cryptoportefeuilles. Aandacht gaat eveneens naar de manier waarop transacties van cryptomunten plaatsvinden. Aansluitend bespreekt men de cryptovaluta's in het vermogensrecht. Wat betekent het juridisch om cryptomunten te 'hebben' en om 'transacties' met cryptomunten uit te voeren? Dit hoofdstuk meet de aanspraken en verplichtingen van cryptoportefeuillehouders een burgerrechtelijke kwalificatie toe en gaat in op enkele aspecten van consumentenbescherming.Vervolgens wordt onderzocht in welke mate cryptomunten in de enge zin van het woord thans onder toepassing van de bestaande financiële regulering kunnen vallen. De auteurs beargumenteren de stelling dat cryptomunten geen aanspraak jegens een (rechts)persoon behelzen en, na een summiere geldrechtelijke analyse van cryptomunten, verifiëren zij de gevolgen van deze stelling voor de toepasselijkheid van verschillende Europese en Belgische financieelrechtelijke wetgevende akten. Finaal komt ook de geringe vigerende bijzondere financieelrechtelijke wetgeving inzake cryptomunten aan bod.
In het tweede deel staat de economische relevantie van cryptovaluta op fiscaal vlak centraal. De unieke karakteristieken en de diverse verschijningsvormen van cryptovaluta doen vragen rijzen omtrent de verhouding tot het bestaande fiscaalrechtelijke kader. De bijdrage poogt zowel op het vlak van de directe belastingen, als de indirecte belastingen het belastingregime van handelingen met cryptovaluta helder te duiden. Tevens worden enkele procedurele kwesties behandeld die relevant zijn voor de belastingplichtige die handelt met cryptovaluta.
In het derde deel tot slot wordt de materie vanuit strafrechtelijke hoek bekeken, met specifieke aandacht voor de vraag of cryptomunten het voorwerp kunnen uitmaken van het misdrijf witwassen en zo ja, welke straffen hiertegenover staan.
De auteurs:Evariest Callens, doctorandus Instituut Financieel Recht, Universiteit GentMark Delanote, Docent, UGent-Vrije Universiteit Brussel, Advocaat Bloom LawKristel De Schepper, Substituut-procureur des Konings te AntwerpenFelix Desmyttere, doctorandus Instituut voor Belastingrecht, Universiteit GentSimon Geiregat, Postdoctoraal onderzoeker bij Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit GentBart Peeters, Docent UGent-UAntwerpen-ULiege.Liselotte Van Coillie, doctoranda Instituut Financieel Recht, Universiteit GentPatrick Waeterinckx, Advocaat balie Antwerpen, Praktijklector Strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel, geregistreerd fraudeauditor

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Druk
1
Datum
juli 2020
ISBN
9789400012042
Aantal pagina's
180
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 69.81 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 69.81 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten