Inloggen Start

Arbeidsrelatiewet 2.0

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Wat is een schijnzelfstandige? Het boek schetst het probleem van de schijnzelfstandigheid door te vertrekken van het arbeidsrecht en de notie gezag, essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, uit te werken. Daarna volgt een bespreking van alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van zelfstandige samenwerking in een overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd. Er wordt tevens dieper ingegaan op de kwalificatie van organisatie van de arbeidsprestaties onder de vorm van eenpersoonsvennootschappen. Tot slot wordt nagegaan hoe de rechtspraak is geëvolueerd.
In dit boek gaat uiteraard aandacht uit naar een aantal nieuwigheden, zoals het sociaal statuut van de mandataris binnen de nieuwe vennootschapswet en naar recente uitspraken van de Administratieve Commissie.
Dhr. Vincent Dooms is eerste voorzitter Arbeidshof Gent. Mr. Tom Messiaen is advocaat-vennoot Monard Law.
Het boek is inbegrepen in de webinar 'Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken' (29 januari

Inhoud

0 resultaten Pagina