Inloggen

Jaarboek Energierecht 2019

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit Jaarboek Energierecht 2019 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
ò Empowerment en bescherming van de consumenten in de Clean Energy PackageStephanie Schildermans
ò Grensoverschrijdende regels voor de netten - De nieuwe Elektriciteitsverordening en de impact hiervan op de transmissie- en distributiesysteembeheerdersWouter Vandorpe, David Haverbeke en Laura Pellens
ò Recente ontwikkelingen in het federale energierecht (en oude onwettigheden inzake maximumprijzen)Damien Verhoeven
ò Het nieuw juridisch kader met betrekking tot capaciteitsvergoedingsmechanismenChristine Delagaye en Thomas Chellingsworth
ò Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2019 - "Damn the torpedoes, full speed ahead!Frederik Dewaele
ò Verwar(r/m)ing alom - Een juridisch kader voor warmtenettenLaura De Deyne en Bram van der Heijde
ò What's in a name?

Inhoud

0 resultaten Pagina