Praktisch boekhouden voor zeer kleine VZW's (vijfde editie)

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De wet van 2 mei 2002 heeft destijds gezorgd voor een grondige wijziging van de boekhoudkundige administratie van de VZW's, met o.a. als doel meer transparantie te bieden, zowel intern naar de leden toe, als extern naar schuldeisers, overheid, personeel, enz. Met het oog op de transparantie, werd

de voorstelling en de inhoud van boekhoudkundige rapportering genormaliseerd.
De wetgever had wel gezorgd voor verplichtingen aangepast aan de omvang van de kleinste verenigingen. Het wettelijk kader werd opnieuw grondig gewijzigd in 2018 en 2019. Voor de kleinste VZW's heeft het o.m. gevolgen inzake de waardering van hun bezittingen. In de eindejaarsrapportering werden vereenvoudigingen aangebracht.
Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de meest eenvoudige kleine VZW tot de VZW's die omwille van btw in meer complexe situaties terechtkomen, verduidelijkt dit boek de boekhoudverplichtingen van de kleinste VZW's. Het werk biedt een oplossing voor de btw-aspecten die niet in aanmerking werden genomen bij het opmaken van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit boek richt zich tot de bestuurders van de kleinste VZW's, maar eveneens tot de talrijke vrijwilligers actief in de verenigingswereld. Het biedt hen een tool voor het beheer van hun vereniging.
Jean Pierre Vincke is erebedrijfsrevisor.

Druk
1
Datum
april 2020
ISBN
9789400012141
Aantal pagina's
146
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 27.36 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 27.36 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten