Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren (tweede editie)

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Bedrijfsrevisoren stellen zich bloot aan aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's. Wetgeving en rechtspraak eisen van de bedrijfsrevisor dat hij zich gedraagt als een specialist in tal van materies. Zonder de kennis van een goed jurist en de vaardigheden van een ervaren accountant, riskeert elke

bedrijfsrevisor te moeten instaan voor de financiële gevolgen van ontspoorde investeringen en zelfs van faillissementen. Tevens riskeert de bedrijfsrevisor strafrechtelijke veroordelingen en tuchtrechtelijke sancties.
De auteur behandelt diepgaand de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en vooral van de commissaris met veel aandacht voor praktijkaspecten. Belangrijke thema's zijn de aansprakelijkheid van de commissaris voor fouten van bestuurders, de opsporing van fraude, het getrouwe beeld van de jaarrekening, de bewijsproblematiek enz.
Dit werk biedt de lezer een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de vele audit- en andere normen met een mogelijke impact op de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Dit laat de lezer toe zich een concreet beeld te vormen van de risico's die eigen zijn aan het beroep van revisor.Deze volledig herwerkte editie bevat nieuwe wet- en regelgeving sinds de eerste editie (naast het WVV):ò Nieuwe regels i.v.m. de wettelijke opdrachten en het commissarismandaat ò Nieuwe regels i.v.m. de organisatie van het beroep ò Nieuwe regels i.v.m. de auditnormenò Nieuwe regels i.v.m. de aansprakelijkheid ò Nieuwe regels i.v.m. de onafhankelijkheidò Nieuwe antiwitwaswetKoenraad Aerts is advocaat bij de balie te Brussel.
Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9789400012196
Aantal pagina's
251
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 80.19 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 80.19 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten