Inloggen

Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren (tweede editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bedrijfsrevisoren stellen zich bloot aan aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's. Wetgeving en rechtspraak eisen van de bedrijfsrevisor dat hij zich gedraagt als een specialist in tal van materies. Zonder de kennis van een goed jurist en de vaardigheden van een ervaren accountant, riskeert elke bedrijfsrevisor te moeten instaan voor de financiële gevolgen van ontspoorde investeringen en zelfs van faillissementen. Tevens riskeert de bedrijfsrevisor strafrechtelijke veroordelingen en tuchtrechtelijke sancties.
De auteur behandelt diepgaand de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en vooral van de commissaris met veel aandacht voor praktijkaspecten. Belangrijke thema's zijn de aansprakelijkheid van de commissaris voor fouten van bestuurders, de opsporing van fraude, het getrouwe beeld van de jaarrekening, de bewijsproblematiek enz.
Dit werk biedt de lezer een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de vele audit- en andere normen met een mogelijke impact op de aansprakelijkheid van

Inhoud

0 resultaten Pagina