Inloggen

Hypothecaire publiciteit

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De overschrijving en de kantmelding in de registers van de Dienst Rechtszekerheid spelen een cruciale rol in de tegenwerpelijkheid van alle rechtshandelingen omtrent vastgoed. Onder meer door de invoering van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de vele recente rechtspraak heeft dit domein van het vastgoedrecht belangrijke wijzigingen ondergaan.
Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.Uniek aan dit boek is dat alle essentiële rechtspraak van het Hof van Cassatie in verband met de overschrijving en de kantmelding is opgenomen.
Maarten De Clercq is notaris te Kemzeke (Stekene). Hij was assistent aan de KU Leuven van 2004 tot 2011 en

Inhoud

0 resultaten Pagina