Inloggen

Rechtgeaard

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van België in 1945 wil dit boek de herinnering levendig houden aan en een eerbetoon zijn voor achttien advocaten van de balie van de provincie Antwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer van het nazisme zijn geworden. Dertien van hen lieten daarbij het leven. De vijf anderen werden voor langere of kortere tijd door de Duitsers gevangen gehouden.
Uit openbare archieven maar ook uit unieke documenten uit tot vandaag nooit gereleveerde familiale archieven werd geput om de drijfveer voor het engagement van deze advocaten bloot te leggen: de strijd tegen de miskenning van de essentiële waarden waar het beroep van advocaat voor staat en tegen de verkrachting van de rechtstaat.
Het boek is in de eerste plaats geschreven voor de advocaten van de balie van de provincie Antwerpen, maar het sluit ook aan bij de oproep van de groep historici die ervoor gepleit hebben, bij het afsluiten van de VRT-reeks De Kinderen van het Verzet, om het

Inhoud

0 resultaten Pagina