Inloggen

Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Zowel de balie (professionele bewindvoerders), de vastgoedsector, het notariaat en de zorgsector worden geregeld geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.
Dit boek volgt op een eerdere uitgave over voormeld thema in 2017. Ook in deze materie waren er sindsdien meerdere wetswijzigingen. Dit werk biedt u een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de meest recente wetgeving en de praktijkervaring van de auteur. Uiteraard werd aandacht besteed aan het nieuwe recht inzake bewind, maar evenzeer wordt de belangstelling van de lezer gewekt betreffende de openbare verkoping via biddit en de gerechtelijke

Inhoud

0 resultaten Pagina