Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Zowel de balie (professionele bewindvoerders), de vastgoedsector, het notariaat en de zorgsector worden geregeld geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige

handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.
Dit boek volgt op een eerdere uitgave over voormeld thema in 2017. Ook in deze materie waren er sindsdien meerdere wetswijzigingen. Dit werk biedt u een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de meest recente wetgeving en de praktijkervaring van de auteur. Uiteraard werd aandacht besteed aan het nieuwe recht inzake bewind, maar evenzeer wordt de belangstelling van de lezer gewekt betreffende de openbare verkoping via biddit en de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (Boek XX Wetboek Economisch Recht).
Dit boek biedt een praktische vraagbaak voor de rechtspracticus om een koopdossier met beschermde personen of beschermde vermogens volledig af te handelen.
De structuur van het boek is zo opgebouwd dat de bijzondere verkoping wordt benaderd vanuit de voornaamste hypothesen waarmee de rechtspracticus in de dagdagelijkse praktijk te maken krijgt.
Het boek bevat niet enkel een uitvoerige bespreking van de bijzondere verkopingen en het sanctieregime, maar bevat ook de relevante wettelijke bepalingen en een checklist, zodat de notaris, advocaat, curator, vastgoedmakelaar, voogd, bewindvoerder een onmiddellijk antwoord krijgt bij het opmaken van een verzoekschrift tot machtiging om een onroerend of roerend goed te verkopen.
Koenraad De Greve is vrederechter van het eerste kanton Gent.
Dit werk is inbegrepen in de studiedag 'Structurele schuldproblemen: capita selecta' (16 oktober 2020 - Gent) waarop de auteur, vrederechter Koenraad De Greve, de verkoop van goederen van een onbekwame zal behandelen.
Behandelde topics:-Collectieve schuldenregeling: twee actuele itemsprof. dr. Bertel De Groote- Consumentenkrediet: de guidelines van de FOD Economieprof. dr. Johan Vannerom-Verkoping van goederen van een onbekwamede heer Koenraad De Greve

Druk
1
Datum
juli 2020
ISBN
9789400012363
Aantal pagina's
232
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 73.58 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 73.58 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten