Inloggen

Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit werk bevat een samenvatting van circa 120 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2018 tot begin 2020 ) .
In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.
Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:Ondanks het bestaan van 'Indicatieve Tabellen' wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.
Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:De rechtspraak wordt ontsloten via

Inhoud

0 resultaten Pagina