Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit werk bevat een samenvatting van circa 120 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2018 tot begin 2020 ) .
In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per

vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.
Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:Ondanks het bestaan van 'Indicatieve Tabellen' wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.
Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister. Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.
Dit werk verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende korting van 15%! Contacteer hiervoor mail@intersentia.be
Michel Sommerijns is Licentiaat in de Rechten ( KU Leuven; 1976). Hij was werkzaam als inspecteur lichamelijke schade bij Allianz Belgium en verbonden aan Assuralia als opleider voor lichamelijke schade. Het werk kwam tot stand met medewerking van Ilse Sommerijns, advocaat bij de balie te Leuven.

Druk
1
Datum
juni 2020
ISBN
9789400012370
Aantal pagina's
314
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 72.64 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 72.64 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten