Inloggen

Het Misdrijf & Faillissement

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Nu de faillissementswetgeving en de boekhoudwetgeving opgenomen werden in het Wetboek van Economisch Recht bespreekt dit werk op een beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht. Het werk geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter. De uiteenzetting wordt gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden uit de lange beroepscarrière van de auteur als parketmagistraat.Er wordt ook aandacht besteed aan de curator in het strafproces: wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator? Voor welke bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen? Kan hij zich ten behoeve van de curatele een verbeurdverklaring laten toewijzen? Hoe wordt deze uitgevoerd?
Francis Desterbeck is eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent en voorzitter van ivzw centrum voor de studie van het Europees

Inhoud

0 resultaten Pagina