Inloggen

Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met de wetten van 10 mei 2007 is de Belgische antidiscriminatiewetgeving min of meer in haar definitieve plooi gevallen. De dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht wordt meer en meer gekleurd door het discriminatierecht. Afgaande op de intussen omvangrijke rechtspraak blijken vooral de criteria geloof, leeftijd, handicap en huidige of toekomstige gezondheidstoestand de arbeidsrelaties te beroeren.
Het boek vertrekt vanuit de Kaderrichtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en de daarin opgenomen discriminatiegronden godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Anno 2020 is het echter aangewezen ook de criteria die de Belgische wetgever daaraan toevoegde in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie te betrekken in de analyse. Het gaat dan om burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal,

Inhoud

0 resultaten Pagina