Inloggen

Verstek en verzet in strafzaken

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Beklaagden zijn niet verplicht te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of verstek laten gaan. Tegen verstekvonnissen kan de afwezige partij verzet aantekenen. Dit rechtsmiddel brengt de zaak terug voor hetzelfde rechtscollege. Hetzelfde scenario is mogelijk voor in hoger beroep. Voor het hof van assisen en andere rechtscolleges, zoals de strafuitvoeringsrechtbank, gelden afwijkende regels.
Het werk licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de vele procesregels over en rondom het verzet, in combinatie met het hoger beroep en het cassatieberoep. Bijzondere aandacht gaat uit naar recente rechtspraak over gedaan en ongedaan verzet, als gevolg van de Potpourri II Wet van 5 februari 2016. Ook de regels van de Potpourri III Wet van 4 mei 2016 (elektronische betekening en internering), de Potpourri IV-wet van 25 december 2016 (verzet vanuit de

Inhoud

0 resultaten Pagina