Verstek en verzet in strafzaken

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Beklaagden zijn niet verplicht te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of verstek laten gaan. Tegen verstekvonnissen kan de afwezige partij verzet aantekenen. Dit rechtsmiddel brengt de zaak terug voor hetzelfde

rechtscollege. Hetzelfde scenario is mogelijk voor in hoger beroep. Voor het hof van assisen en andere rechtscolleges, zoals de strafuitvoeringsrechtbank, gelden afwijkende regels.
Het werk licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de vele procesregels over en rondom het verzet, in combinatie met het hoger beroep en het cassatieberoep. Bijzondere aandacht gaat uit naar recente rechtspraak over gedaan en ongedaan verzet, als gevolg van de Potpourri II Wet van 5 februari 2016. Ook de regels van de Potpourri III Wet van 4 mei 2016 (elektronische betekening en internering), de Potpourri IV-wet van 25 december 2016 (verzet vanuit de gevangenis) en de Potpourri V-wet (internering en beperkt verzet in burgerlijke zaken) zijn verwerkt.
Het recht van de afwezige beklaagde op een tweede strafproces wordt ook geanalyseerd vanuit rechtspraak van het Europees Hof te Straatsburg en het Hof van Justitie te Luxemburg, met toelichting van waarborgen in de EU-Richtlijnen 2013/48, 2016/343, 2016/800 en 2016/1919. De auteur gaat in op enkele complexe aspecten zoals partieel verzet, de devolutieve werking van verzet, de schorsing van de verjaring, de termijnen voor verzet en vooral de samenloop van diverse rechtsmiddelen, uitgaande van diverse partijen, met telkens andere termijnen. Er volgt ook een bespreking van nieuwe regels, zoals de versoepeling van de onmiddellijke aanhouding ter terechtzitting (Wet 29 november 2019), de aanpassing van het snelrecht (Wet 5 mei 2019) en de stilstand van de verjaring tijdens de Corona-crisis (KB's van 9 en 28 april 2020).
Bart De Smet is doctor in de rechten (UA, 1996) en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Hij is auteur van diverse publicaties in het straf(proces)recht en jeugdrecht.
Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be

Druk
1
Datum
juli 2020
ISBN
9789400012486
Aantal pagina's
262
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 53.77 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 53.77 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten